β-Defensin-2 (Human) Antiserum

β-Defensin-2 (Human) Antiserum

445,00  excl. 19% VAT

SKU: 14338-v Category:

β-Defensin-2 (Human) Antiserum
Host Animal: Rabbit

14338-v 50 µl | 445.00 EUR
Please ask for special prices for two or more vials per order

Antiserum: lyophilized from 1 mM Phosphate Buffer (pH 7.0)
Immunogen: β-Defensin-2 (Human)-TG
Reactivity: β-Defensin-2 (Human) +
β-Defensin-1 (Human)
α-Defensin-1 (Human)